• Ks. Adam Romejko
 • Ks. Adam Romejko

 1. Elementy liturgii paschalnej w opisie ostatniej wieczerzy według św. Łukasza, Warszawa 1996;
 2. Teoria mimetyczno-ofiarnicza - Wprowadzenie do antropologii Rene Girarda, Studia Gdańskie 2002-2003, t. 15-16;
 3. Polski duchowny ambasadorem sprawy polskiej zagranicą - wspomnienia z pracy duszpasterskiej i naukowej w Innsbrucku (1999-2004), Miesięcznik Archidiecezji Gdańskiej 2005;
 4. Ks. prof. Józef Niewiadomski - współtwórca teologii dramatycznej na uniwersytecie w Innsbrucku, Rocznik Polonii 2005, nr 1;
 5. Życie religijne w Gdyni, Zeszyty Gdyńskie 2006, nr 1;
 6. Islam we współczesnej Afryce w świetle publikacji niemieckiego tygodnika Der Spiegel, w: Islam we współczesnej Afryce (Forum Politologiczne, t. 4), red. A. Żukowski, Olsztyn 2006;
 7. Przemiany austriackiej tożsamości narodowej, w: Procesy migracyjne w kontekście przemian kulturowo-cywilizacyjnych, red. E. Polak, J. Leska-Ślęzak, Pelplin 2007;
 8. Transformationskraft des Opfers, Ein Beitrag zum Opferdiskurs im Umkreis der mimetischen Theorie Gdańsk 2007;
 9. Lecz ja wiem: Wybawca mój żyje (Hi 19,25), Idea ofiary w myśli Rene Girarda, Studia Gdańskie 2007, t. 21;
 10. Dramat zbawienia - Raymunda Schwagera teologiczna recepcja i transformacja teorii mimetycznej, Studia Gdańskie 2007, t. 21;
 11. Austriacka polityka wobec wybranych mniejszości narodowych i religijnych, Studia Gdańskie 2007, t. 21;
 12. Polityka austriackich zielonych w kwestii kobiet, Studia Gdańskie 2008, t. 22;
 13. Sytuacja rodziny w Europie Zachodniej na przykładzie Austrii, Studia Gdańskie 2008, t. 22;
 14. Bractwo kapłańskie św. Piusa X w Gdyni, Zeszyty Gdyńskie 2008, nr 3;
 15. Przemoc w Indiach na przykładzie sytuacji społeczności chrześcijańskiej, Studia Gdańskie 2008, t. 23;
 16. Elity władzy we współczesnej Algierii, w: Przywództwo i przywódcy we współczesnej Afryce (Forum Politologiczne, t. 7), red. A. Żukowski, Olsztyn 2008;
 17. Austriacka droga do Unii Europejskiej, Studia Gdańskie 2009, t. 24;
 18. Der Islam in Polen - zur Geschichte und Bedeutung der polnischen Tataren, Studia Gdańskie 2009, t. 24;
 19. Rola arcybiskupa Desmonda Tutu w walce z apartheidem, w: Ugrupowania polityczne i ruchy społeczne w Afryce (Forum Politologiczne, t. 9), red. A. Żukowski, Olsztyn 2009;
 20. Polski Edyp. Sytuacja społeczności polskiej w Wielkiej Brytanii w kontekście serialu telewizyjnego Londyńczycy, Tygiel 2009, nr 2;
 21. Miejsce i rola Austriackiej Partii Ludowej we współczesnej Austrii, w: Partie chłopskie i ludowe w Polsce oraz Europie Środkowo-Wschodniej (1989-2009), red. J. Gmitruk, A. Indraszczyk, S. Stępka, Warszawa 2010;
 22. Problem ubóstwa we współczesnej Afryce w nauczaniu społecznym Kościoła katolickiego, w: Problemy bogactwa i biedy we współczesnej Afryce, red. Arkadiusz Żukowski (Forum Politologiczne 2011, t. 12), Olsztyn 2011;
 23. Lotnik czy hydraulik? Społeczność polska w Wielkiej Brytanii - między mitem a rzeczywistością, w: W kręgu pytań o tożsamość narodową i etniczna Pomorza Gdańskiego, red. A. Chodubski i in., Gdańsk 2011, s. 187-204;
 24. Wierzę, cz. 1-12, Szept Wiary 2010-2012;
 25. Studia Gdańskie 2013, t. 32, temat numeru: René Girard;
 26. Joseph Ratzinger jako wdzięczny kozioł ofiarny w świetle publikacji tygodnika Der Spiegel, Studia Gdańskie 2013, t. 32, s. 221-254;
 27. Mimetyczny obcy w biblijnych relacjach o zaparciu się św. Piotra, Rocznik Antropologii Kultury 2013, nr 2, s. 135-152;
 28. Problem pokoju w Afryce w adhortacjach apostolskich Ecclesia in Africa i Africae munus, w: Konteksty bezpieczeństwa w Afryce. Problemy globalne, sektorowe, regionalne, lokalne, red. A. Żukowski, Olsztyn 2014 (Forum Politologiczne 2014, t. 16), s. 329-346;
 29. Społeczność polska w Wielkiej Brytanii w świetle współczesnej twórczości powieściowej. Analiza mimetyczna, Polityka i Społeczeństwo 2014, nr 1, s. 83-96;
 30. Polacy w Wielkiej Brytanii: interpretacja mimetyczna, Tuchów 2015, ss. 600;
 31. Chrześcijańskie męczeństwo jako proces komunikacji, w: Język doświadczenia religijnego, red. G. Cyran, E. Skorupska-Raczyńska, Gorzów Wielkopolski 2014 (t. 7) s. 9-26;
 32. Sakramenty, Szept Wiary 2013-2014;
 33. Teoria mimetyczna jako metoda w badaniach polonijnych na przykładzie Wielkiej Brytanii, w: W kręgu badań nad Polonią i duszpasterstwem polonijnym. Istota i metodologia, red. S. Zych, B. Walicki, Lublin - Sokołów Małopolski 2015, s. 39-60;
 34. Religia a polityka w świetle teorii mimetycznej, Poznańskie Studia Slawistyczne 2016, nr 10, s. 327-339;
 35. Migranci i uchodźcy w polityce Alternatywy dla Niemiec, w: Ruchy migracyjne: współczesna przestrzeń tolerancji i patologii, red. Joanna Leska-Ślęzak, Jarosław Ślęzak, Olsztyn 2016, s. 186-195;
 36. Kwestia przemocy i terroryzmu w nauczaniu papieża Franciszka, Studia Ełckie 2017, nr 4, s. 471-485;
 37. Migranci i uchodźcy w nauczaniu społecznym Kościoła katolickiego, w: Afryka i świat a problem migrantów i uchodźców. Kwestie ogólne - historia i teraźniejszość, red. A. Żukowski, Olsztyn 2017, s. 181-214;
 38. Obraz Boga w filmie Miloša Formana, Studia Gdańskie 2018, t. 42, s. 261-279;
 39. Obraz medialny Polaków mieszkających w Wiedniu w przekazie Austriackiej Rozgłośni Radiowo-Telewizyjnej (ORF), Studia Gdańskie 2019, t. 44, s. 225-244;
 40. W trosce o austriacką szkołę. Dyskusja nad książką Kulturkampf im Klassenzimmer. Wie der Islam die Schulen verändert. Bericht einer Lehrerin, Studia Gdańskie 2019, t. 45, s. 225-243;
 41. Papież Franciszek a sprawa afrykańska, w: Religia, polityka i ekonomia w Afryce, red. A. Żukowski, Olsztyn 2019 (Forum Politologiczne t. 28), s. 55-82;
 42. Rene Girard jako chrześcijański apologeta, w: Nowa apologia. Czego, wobec kogo i jak bronimy?, red. P. Artemiuk, Płock 2020, s. 163-185;
 43. Obraz społeczności polskiej w Wiedniu w twórczości Adama Zielińskiego, Studia Gdańskie 2020, t. 46, s. 287-304.


Zainteresowani tekstami innych publikacji proszeni są o kontakt drogą elektroniczną.