• Ks. Adam Romejko
 • Ks. Adam Romejko

Poniższe zestawienie zawiera publikacje w porządku chronologicznym. Teksty ciekawszych opracowań można tutaj znaleźć w formacie pdf.

1992
 1. Święto Ofiarowania Pańskiego, Nasza Gazeta, Pismo parafialne Metropolitalnej Bazyliki Mariackiej w Gdańsku, Uroczystość Matki Boskiej Gromnicznej 1992, s. 1-2;

 2. Okres Wielkiego Postu, Nasza Gazeta, Wielki Post 1992, s. 1;

1994
 1. W Kościele pierwotnym, Nasza Gazeta Wielki Post, Rekolekcje 1994, s. 2;

 2. W księgach Nowego Testamentu, Nasza Gazeta, Zmartwychwstanie 1994, s. 7;

 3. Martys, Nasza Gazeta, czerwiec 1994, s. 3;

1996
 1. Elementy liturgii paschalnej w opisie ostatniej wieczerzy według św. Łukasza, Warszawa 1996 (praca magisterska, maszynopis, ss. 101);

1997
 1. Cmentarzysko herezji, Nasza Wspólnota - Katolickie Pismo Parafialne (Gdańsk Przymorze) 1997, nr 7-8, s. 7;

 2. Wierzę w Boga..., Nasza Wspólnota - Katolickie Pismo Parafialne 1997, nr 11, s. 7;

 3. Wierzę w Boga..., Nasza Wspólnota - Katolickie Pismo Parafialne 1997, nr 12, s. 8;

1998
 1. Wierzę w Boga..., który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, Nasza Wspólnota - Katolickie Pismo Parafialne 1998, nr 1, s. 8;

 2. Wierzę w Boga..., Umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion, zstąpił do piekieł, Nasza Wspólnota - Katolickie Pismo Parafialne 1998, nr 2, s. 14;

 3. Wierzę w Boga..., Trzeciego dnia Zmartwychwstał..., Nasza Wspólnota - Katolickie Pismo Parafialne 1998, nr 3, s. 14;

 4. Wierzę w Boga..., Wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca wszechmogącego..., Nasza Wspólnota - Katolickie Pismo Parafialne 1998, nr 4, s. 14;

 5. Wierzę w Boga..., Stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych, Nasza Wspólnota - Katolickie Pismo Parafialne 1998, nr 5, s. 14;

 6. Wierzę w Ducha Świętego, Nasza Wspólnota - Katolickie Pismo Parafialne 1998, nr 6, s. 14;

 7. Wierzę w Kościół, Nasza Wspólnota - Katolickie Pismo Parafialne 1998, nr 7-8, s. 14;

 8. Wierzę w grzechów odpuszczenie, Nasza Wspólnota - Katolickie Pismo Parafialne 1998, nr 9, s. 14;

 9. Wierzę w ciała zmartwychwstanie, Nasza Wspólnota - Katolickie Pismo Parafialne 1998, nr 10, s. 18;

 10. Wierzę w żywot wieczny, Nasza Wspólnota - Katolickie Pismo Parafialne 1998, nr 11, s. 18;

1999
 1. Historia Biblii, Nasza Wspólnota - Katolickie Pismo Parafialne 1999, nr 4, s. 7;

 2. Opis stworzenia - hymn ku czci Stwórcy, Nasza Wspólnota - Katolickie Pismo Parafialne 1999, nr 5, s. 7;

 3. Drugi opis stworzenia - hymn ku czci Stwórcy, Nasza Wspólnota - Katolickie Pismo Parafialne 1999, nr 6-8, s. 7;

2000
 1. Tyrolskie studia. Z ks. Adamem Romejko rozmawiali Bogusia Chmielewska i Marcin Dymarski, Wspólnota Przymorska - Katolickie Pismo Parafialne 2000, nr 7, s. 4;

 2. Rola duszpasterstwa w kształtowaniu tożsamości polonijnej w Wielkiej Brytanii, Gdańsk 2000 (praca doktorska, maszynopis, ss. 474);

2001
 1. Duszpasterstwo polonijne w Wielkiej Brytanii, Tuchów 2001 (ss. 320);

 2. Polskie szkolnictwo katolickie i ośrodki wychowawcze w Wielkiej Brytanii, Studia Gdańskie (www.studiagdanskie.diecezja.gda.pl) 2001, t. 14, s. 201-234;

2002
 1. Seelsorgekonzept Sanatorium Kettenbrücke, Innsbruck 2002 (maszynopis, współautor);

 2. Duszpasterstwo polonijne w Wielkiej Brytanii, Toruń 2002 (ss. 324);

 3. Kościół katolicki wobec procesów adaptacyjnych, integracyjnych i asymilacyjnych Polonii brytyjskiej, w: Przemiany cywilizacyjne i kulturowe, Kwestie etniczne i polonijne, Prace dedykowane profesorowi Andrzejowi Chodubskiemu w pięćdziesięciolecie urodzin, red. A. Żukowski, Olsztyn - Gdańsk 2002;

 4. Danzig war selbständiger Staat, Kirche (Innsbruck), z dn. 13 października 2002 r., s. 2;

 5. Recenzja: Edward Walewander (Hrsg.): Polacy na uniwersytecie w Innsbrucku (Die Polen an der Universität Innsbruck) Lublin 2001, 96 Seiten, Korrespondenzblatt des Canisianums (Innsbruck), 2001/2002, z. 2, s. 40-41;

 6. Polscy kapelani wojskowi w Wielkiej Brytanii, w: Materiały VII Międzynarodowego Sympozjum Biografistyki Polonijnej, Papieski Uniwersytet Urbaniański Rzym, 17-18 października 2002, Duchowieństwo polskie w świecie, red. A. i Z. Judyccy, Toruń 2002;

2003
 1. Teoria mimetyczno-ofiarnicza - wprowadzenie do antropologii Rene Girarda, Dulos - Wirtualny Biuletyn Chrystologiczny (www.chrystologia.pl) 2003, 7, PM 1;

 2. Lecz ja wiem: Wybawca mój żyje (Hi 19,25) - idea ofiary w myśli Rene Girarda, Dulos - Wirtualny Biuletyn Chrystologiczny 2003, 7, PM 2;

 3. Dramat zbawienia - Raymunda Schwagera teologiczna recepcja i transformacja koncepcji mimetyczno-ofiarniczej, Dulos - Wirtualny Biuletyn Chrystologiczny 2003, 7, PM 3;

 4. Teoria mimetyczno-ofiarnicza - Wprowadzenie do antropologii Rene Girarda, Studia Gdańskie 2002-2003, t. 15-16, s. 55-64;

 5. Ks. prof. Józef Niewiadomski - współtwórca teologii dramatycznej na uniwersytecie w Innsbrucku, Dulos - Wirtualny Biuletyn Chrystologiczny, 2003, 9, SW 1;

2004
 1. Transformationskraft des Opfers, Ein Beitrag zum Opferdiskurs im Umkreis der mimetischen Theorie, Innsbruck 2004 (praca doktorska, maszynopis, ss. 325);

2005
 1. Polski duchowny ambasadorem sprawy polskiej zagranicą - wspomnienia z pracy duszpasterskiej i naukowej w Innsbrucku (1999-2004), Miesięcznik Archidiecezji Gdańskiej 2005, s. 739-747;

 2. Duszpasterstwo polonijne w Europie: Wielka Brytania, Wspólnota Przymorska 2005, nr 1, s. 8-9;

 3. Duszpasterstwo polonijne w Europie: Francja, Wspólnota Przymorska 2005, nr 4, s. 14-15;

 4. Ks. prof. Józef Niewiadomski - współtwórca teologii dramatycznej na uniwersytecie w Innsbrucku, Rocznik Polonii 2005, nr 1, s. 83-87;

 5. Wielkie religie - judaizm (część I), Biuletyn Parafii NMP Gwiazdy Morza (Sopot), z dn. 11 września 2005 r.;

 6. Wielkie religie - judaizm (część II), Biuletyn Parafii NMP Gwiazdy Morza, z dn. 25 września 2005 r.;

 7. Wielkie religie - judaizm (część III), Biuletyn Parafii NMP Gwiazdy Morza, z dn. 9 października 2005 r.;

 8. Wielkie religie - judaizm (część IV), Biuletyn Parafii NMP Gwiazdy Morza, z dn. 23 października 2005 r.;

 9. Judaizm, cz. V, Teologia żydowska, Biuletyn Parafii NMP Gwiazdy Morza, z dn. 6 listopada 2005 r.;

 10. Judaizm w życiu codziennym (przykazania, modlitwa, święta), Biuletyn Parafii NMP Gwiazdy Morza, z dn. 11 grudnia 2005 r.;

2006
 1. Wspólnoty religijne w Gdyni, Gazetka parafii Matki Boskiej Bolesnej (Gdynia Orłowo) 2006, nr 246, s. 2;

 2. Życie religijne w Gdyni, Zeszyty Gdyńskie 2006, nr 1, s. 89-107;

 3. Dlaczego za zmarłych?, Florianowe Nowiny (Kolbudy) 2006, nr 28, s. 3;

 4. Islam, część I, Biuletyn Parafii NMP Gwiazdy Morza, z dn. 5 lutego 2006 r.;

 5. Islam, Podstawy teologii islamskiej, Biuletyn Parafii NMP Gwiazdy Morza, z dn. 26 marca 2006 r.;

 6. Islam - prawo islamskie, Biuletyn Parafii NMP Gwiazdy Morza, z dn. 7 maja 2006 r.;

 7. Islam - mistyka islamska, Biuletyn Parafii NMP Gwiazdy Morza, z dn. 20 sierpnia 2006 r.;

 8. Hinduizm - cz. 1, Biuletyn Parafii NMP Gwiazdy Morza, z dn. 3 września 2006 r.;

 9. Hinduizm - cz. 2, Biuletyn Parafii NMP Gwiazdy Morza, z dn. 14 września 2006 r.;

 10. Dlaczego modlimy się za zmarłych?, Biuletyn Parafii NMP Gwiazdy Morza, z dn. 1 listopada 2006 r.;

 11. Hinduizm, cz. 3: filozofia hinduska, Biuletyn Parafii NMP Gwiazdy Morza, z dn. 12 listopada 2006 r.;

 12. Sytuacja społeczeństw islamskich we współczesnej Afryce w świetle publikacji tygodnika Der Spiegel, Studia Gdańskie 2005-2006, t. 18-19, s. 25-33;

 13. Nauczyciele i wychowawcy polskiej młodzieży w Wielkiej Brytanii: ks. Stanisław Bełch i ks. Józef Jarzębowski, w: Funkcje i zadania elit w środowiskach polonijnych, red. J. Knopek, Toruń 2006, s. 111-126;

 14. Hinduizm, cz. 4. życie społeczno-polityczne, Biuletyn Parafii NMP Gwiazdy Morza, z dn. 3 grudnia 2006 r.;

 15. Islam we współczesnej Afryce w świetle publikacji niemieckiego tygodnika Der Spiegel, Cywilizacja i polityka 2006, nr 4, s. 185-194;

 16. Islam we współczesnej Afryce w świetle publikacji niemieckiego tygodnika Der Spiegel, w: Islam we współczesnej Afryce (Forum Politologiczne, t. 4), red. A. Żukowski, Olsztyn 2006, s. 323-339;

2007
 1. Z różańcem w dłoni, w: Ojciec Przymorza, Wspomnienia o ks. prałacie Janie Majderze (1940-1999), red. M. Gawron, Gdańsk 2007, s. 111-114;

 2. Religia pokoju czy przemocy? Hinduizm, cz. V, Biuletyn Parafii NMP Gwiazdy Morza, z dn. 25 marca 2007 r.;

 3. Przemiany austriackiej tożsamości narodowej, w: Procesy migracyjne w kontekście przemian kulturowo-cywilizacyjnych, red. E. Polak, J. Leska-Ślęzak, Pelplin 2007, s. 277-287;

 4. Transformationskraft des Opfers, Ein Beitrag zum Opferdiskurs im Umkreis der mimetischen Theorie, Gdańsk 2007, ss. 234;

 5. Znaczenie przemocy dla zachowania porządku społecznego w świetle antropologii Rene Girarda, w: Solidarność i społeczeństwo obywatelskie, red. T. Biedrzycki, Katowice 2007, s.150-164;

 6. Duszpasterstwo polonijne w Wielkiej Brytanii w kontekście sytuacji politycznej w kraju i na emigracji, w: Emigracja polska wobec problemów przebudowy i sowietyzacji kraju po drugiej wojnie światowej, red. R. Studziński, Toruń 2007, s. 333-346;

 7. Lecz ja wiem: Wybawca mój żyje (Hi 19,25), Idea ofiary w myśli Rene Girarda, Studia Gdańskie 2007, t. 21, s. 59-77;

 8. Dramat zbawienia - Raymunda Schwagera teologiczna recepcja i transformacja teorii mimetycznej, Studia Gdańskie 2007, t. 21, s. 173-193;

 9. Austriacka polityka wobec wybranych mniejszości narodowych i religijnych, Studia Gdańskie 2007, t. 21, s. 331-351;

 10. Recenzja: Hans Urs von Balthasar, Odpowiedź wiary, tłum. z niem. W. Szymona, Wydawnictwo W drodze, Poznań 2007, ss. 184, Studia Gdańskie 2007, t. 21, s. 479-482;

 11. Recenzja: Prześladowani i zapomniani, Raport o prześladowaniach chrześcijan w latach 2005-2006, red. John Pontifex, tłum. z ang. A. M. Bereda, Pomoc Kościołowi w Potrzebie, Warszawa 2007, ss. 96, Studia Gdańskie 2007, t. 21, s. 482-485;

 12. Przemiany w życiu rodzinnym we współczesnej Austrii, w: Tożsamość kulturowa, Szkice o mniejszościach narodowych na Pomorzu Gdańskim, Seria siódma, red. A. Chodubski, A. K. Waśkiewicz, Gdańsk 2007, s. 102-114;

 13. Recenzja: Prześladowani i zapomniani, Raport o prześladowaniach chrześcijan w latach 2005-2006, red. John Pontifex, tłum. z ang. A. M. Bereda, Pomoc Kościołowi w Potrzebie, Warszawa 2007, ss. 96, Athenaeum - Political Science 2007, nr 18, s. 329-332;

 14. Austriacka polityka wobec mniejszości narodowych i religijnych, Międzynarodowy Przegląd Polityczny 2007, nr 4, s. 154-169;

 15. Austriacka polityka wobec wybranych mniejszości narodowych i religijnych, w: Europejskie wartości narodowe i regionalne, red. J. Knopek, Piła 2007, s. 277-292;

 16. Austriacka polityka wobec wybranych mniejszości narodowych i religijnych, Cywilizacja i polityka 2007, nr 5, s. 187-201;

2008
 1. Recenzja: Rene Girard, Początki kultury, przeł. z fr. Michał Romanek, Wydawnictwo Znak, Kraków 2006, ss. 274, Athenaeum 2008, nr 19, s. 276-280;

 2. Recenzja: Gabriele Kuby, Rewolucja genderowa, Nowa idea seksualności, tłum. z niem. M. Urban, D. Jankowska, Wydawnictwo HOMO DEI, Kraków 2007, ss. 167, Studia Gdańskie 2008, t. 22, s. 217-222;

 3. Recenzja: Phyllis Schlafly, Feministyczne fantazje, tłum. z ang. N. i J. Dueholm, Wydawnictwo Wektory, Kąty Wrocławskie 2006, ss. 219, Studia Gdańskie 2008, t. 22, s. 222-229;

 4. Bractwo kapłańskie św. Piusa X w Gdyni, Zeszyty Gdyńskie 2008, nr 3, s. 129-147;

 5. Wkład Austrii w integrację europejską, w: Koncepcje integracji w Europie w XX i XXI wieku, Prawo, Stosunki międzynarodowe, red. D. Bunikowski, R. Musiałkiewicz, Toruń 2008, s. 219-231;

 6. Wkład sióstr nazaretanek i księży marianów w edukację polskich dzieci i młodzieży w Wielkiej Brytanii, w: Stawiać pytania, szukać odpowiedzi, Księga dedykowana Profesor Urszuli Świętochowskiej, red. A. Chodubski, E. Polak, Gdańsk 2008 s. 499-518;

 7. Przemoc w Indiach na przykładzie sytuacji społeczności chrześcijańskiej, Studia Gdańskie 2008, t. 23, s. 413-424;

 8. Recenzja: Rene Girard, Początki kultury, tłum. z fr. Michał Romanek, Wydawnictwo Znak, Kraków 2006, ss. 274, Studia Gdańskie 2008, t. 23, s. 469-475;

 9. Recenzja: Francois Boespflug, Karykatury Boga, Potęga i niebezpieczeństwo obrazu, tłum. z fr. Monika Szewc, Wydawnictwo W drodze, Poznań 2008, ss. 184, Studia Gdańskie 2008, t. 23, s. 475-480;

 10. Recenzja: Zbigniew Igielski, Sikhizm, Wydawnictwo WAM, Kraków 2008, ss. 136, Studia Gdańskie 2008, t. 23, s. 481-486;

 11. Elity władzy we współczesnej Algierii, w: Przywództwo i przywódcy we współczesnej Afryce (Forum Politologiczne, t. 7), red. A. Żukowski, Olsztyn 2008, s. 101-131;

 12. Kwestia kobiet jako główny faktor polityki austriackich zielonych, Athenaeum 2008, nr 20, s. 117-131;

 13. Aktualna sytuacja rodziny zachodnioeuropejskiej na przykładzie Austrii, Niemcoznawstwo 2008, nr 16, s. 279-293;

 14. Problem przemocy na tle religijnym na przykładzie Indii, w: Problemy rozwoju państw azjatyckich, red. J. Marszałek-Kawa, Toruń 2008, Wydawnictwo Adam Marszałek, ss. 24-38;

2009
 1. Austriacka droga do Unii Europejskiej, Studia Gdańskie 2009, t. 24, s. 291-306;

 2. Der Islam in Polen - zur Geschichte und Bedeutung der polnischen Tataren, Studia Gdańskie 2009, t. 24, s. 307-318;

 3. Rola arcybiskupa Desmonda Tutu w walce z apartheidem, w: Ugrupowania polityczne i ruchy społeczne w Afryce (Forum Politologiczne, t. 9), red. A. Żukowski, Olsztyn 2009, s. 125-165;

 4. Austria w procesie integracji europejskiej, w: Jednostka, społeczeństwo, instytucje, Wybrane problemy badawcze z zakresu nauki o polityce, Księga jubileuszowa dedykowana prof. Markowi J. Malinowskiemu, red. P. Czachorowski i R. Ożarowski, Gdańsk 2009, s. 225-238;

 5. Genderpolitik jako faktor działalności austriackich Zielonych, w: Państwa - regiony - świat w kształtującej się rzeczywistości globalnej, red. K. Kamińska, S. Mrozowska, G. Piwnicki, Gdańsk 2009, s. 349-360;

 6. Kościół katolicki wobec procesów kształtowania tożsamości polonijnej w Wielkiej Brytanii, w: Wspólnoty z perspektywy edukacji międzykulturowej, red. J. Nikitorowicz, J. Muszyńska, M. Sobecki, Białystok 2009, 267-279;

 7. Polski Edyp. Sytuacja społeczności polskiej w Wielkiej Brytanii w kontekście serialu telewizyjnego Londyńczycy, Tygiel 2009, nr 2, s. 68-76;

 8. Polski Edyp. Sytuacja społeczności polskiej w Wielkiej Brytanii w kontekście serialu telewizyjnego Londyńczycy, Cywilizacja i Polityka 2009, nr 7, s. 217-227;

 9. Redakcja Studiów Gdańskich 2009, nr 25;

 10. Gerhard Gnauck, Marcel Reich-Ranicki. Polskie lata, Wydawnictwo WAB, Warszawa, ss. 312, Studia Gdańskie 2009, t. 25, s. 287-292 (recenzja);

2010
 1. Miejsce i rola Austriackiej Partii Ludowej we współczesnej Austrii, w: Partie chłopskie i ludowe w Polsce oraz Europie Środkowo-Wschodniej (1989-2009), red. J. Gmitruk, A. Indraszczyk, S. Stępka, Warszawa 2010, s. 299-318;

 2. Wierzę..., cz. 1, Szept Wiary (Miesięcznik Parafii św. Jacka Odrowąża, Straszyn k. Gdańska) 2010, nr 5, s. 6.;

 3. Wierzę..., cz. 2, Szept Wiary 2010, nr 6, s. 9;

 4. The Changes in Austrian National Identity, w: Europe and the World in the Face of Integration and Disintegration Processes, red. T. Kuczur, A. Modrzejewski, Toruń 2010, s. 163-173;

 5. Juan Esquerda Bifet, Duchowość kapłańska. Słudzy Dobrego Pasterza, Wydawnictwo Homo Dei, Kraków 2009, ss. 272, Studia Gdańskie 2010, nr 26, s. 248-252 (recenzja);

 6. Christoph Schönborn, Radość kapłaństwa. Śladami proboszcza z Ars, przeł. z franc. Agnieszka Kuryś, Wydawnictwo PROMIC, Warszawa 2010, ss. 160, Studia Gdańskie 2010, nr 26, s. 253-258 (recenzja);

 7. Sprawozdanie z konferencji naukowej nt. Czy Bóg rozumie tylko po polsku? Dylematy polskiej emigracji we współczesnej Europie, Studia Gdańskie 2010, nr 26, s. 259-265;

 8. Studia Gdańskie 2010, nr 27, ss. 448 (redakcja tomu);

 9. For René Girard. Essays in Friendship and in Truth, red. Sandor Goodhart, Jorgen Jorgensen, Tom Ryba, James G. Williams, Michigan State University Press, East Lansing 2009, ss. 289, Studia Gdańskie 2010, nr 27, s. 389-394 (recenzja);

 10. Ks. Wojciech Cichosz, Pedagogia wiary we współczesnej szkole katolickiej, Wydawnictwo TYPO 2, Warszawa 2010, ss. 567, Studia Gdańskie 2010, nr 27, s. 395-399 (recenzja);

 11. Sprawozdanie z Międzynarodowej Konferencji Polonijnej Duszpasterstwo migrantów - duszpasterstwem rodzin, Poznań, 12 października 2010 r., Studia Gdańskie 2010, nr 27, s. 437-442;

 12. Wierzę..., cz. 2 Szept Wiary 2010, nr 6, s. 9;

 13. Kościół katolicki wobec problemu ubóstwa we współczesnej Afryce, Cywilizacja i polityka 2010, nr 8, s. 275-290;

2011
 1. Ein Jagdflieger oder ein Klempner? Zwischen dem Mythos und der Realität der polnischen Gemeinschaft in Großbritannien, w: Im Drama des Lebens Gott begegnen. Einblicke in die Theologie Józef Niewiadomskis, red. N. Wandinger, P. Steinmair-Pösel, Wien 2011, s. 560-576;

 2. Wierzę..., cz. 3, Szept Wiar 2011, nr 1, s. 10;

 3. Wierzę..., cz. 4, Szept Wiary 2011, nr 2, s. 13;

 4. Wierzę..., cz. 5, Szept Wiary 2011, nr 2, s. 11;

 5. Wierzę..., cz. 6, Szept Wiary 2011, nr 2, s. 10;

 6. Lotnik czy hydraulik? Społeczność polska w Wielkiej Brytanii - między mitem a rzeczywistością, w: W kręgu pytań o tożsamość narodową i etniczną Pomorza Gdańskiego, red. A. Chodubski i in., Gdańsk 2011, s. 187-204;

 7. Problem ubóstwa we współczesnej Afryce w nauczaniu społecznym Kościoła katolickiego, w: Problemy bogactwa i biedy we współczesnej Afryce (Forum Politologiczne 2011, t. 12), red. A. Żukowski, Olsztyn 2011, s. 127-165;

 8. Wierzę..., cz. 7, Szept Wiary 2011, nr 5, s. 12;

 9. Biskup na Walizkach. Z arcybiskupem Szczepanem Wesołym rozmawia Aleksandra Klich, Księgarnia św. Jacka, Katowice 2010, ss. 176, Studia Gdańskie 2011, t. 28, s. 367-374 (recenzja);

 10. René Girard, Gewalt und Religion. Ursache oder Wirkung? Herausgegeben, mit zwei Gesprächen und einem Nachwort von Wolfgang Palaver, Wydawnictwo: Matthes & Seitz, Berlin 2010, ss. 104, Studia Gdańskie 2011, t. 28, s. 375-379 (recenzja);

 11. Sprawozdanie z uroczystości jubileuszowych ku czci ks. prof. Józefa Niewiadomskiego – Dziekana Fakultetu Teologii Katolickiej Uniwersytetu Innsbruckiego, Studia Gdańskie 2011, t. 28, s. 401-406;

 12. Redakcja Studiów Gdańskich 2011, t. 29, ss. 507;

 13. Andrzej Jan Chodubski, Górnik, geolog Witold Zglenicki (1850-1904) „Polski Nobel”, Towarzystwo Naukowe Płockie, Płock 2011, ss. 189, Studia Gdańskie 2011, t. 29, s. 461-466 (recenzja);

 14. Raport o stanie wiary w Polsce. Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski Arcybiskup Józef Michalik w rozmowie z Grzegorzem Górnym i Tomaszem P. Terlikowskim, Polskie Wydawnictwo Encyklopedyczne, Radom 2011, ss. 220, Studia Gdańskie 2011, t. 29, s. 481-485 (recenzja);

 15. Scotland and Poland. Historical Encounters, 1500-2010, red. T. M. Devine, D. Hesse, Birlinn Ltd, Edinburgh 2011, ss. 211, Studia Gdańskie 2011, t. 29, s. 487-494 (recenzja);

 16. Wierzę..., cz. 8, Szept Wiary 2011, nr 6, s. 12;

 17. Polski duszpasterz i liderem i animatorem życia polonijnego w Wielkiej Brytanii, w: Liderzy i przywódcy w rzeczywistości polonijnej, red. J. Knopek, Koszalin 2011, s. 77-86;

2012
 1. Wierzę..., cz. 9, Szept Wiary 2012, nr 1, s. 17;

 2. Wierzę..., cz. 10, Szept Wiary 2012, nr 2, s. 10;

 3. Wierzę..., cz. 11, Szept Wiary 2012, nr 3, s. 11;

 4. Wierzę..., cz. 12, Szept Wiary 2012, nr 4, s. 8;

 5. Polacy w Wielkiej Brytanii: odbicie w twórczości powieściowej, Cywilizacja i Polityka 2012, nr 10, s. 332-345;

 6. Wiktor Moszczynski, Hello, I’m Your Polish Neighbour. All about Poles in West London, AuthorHouse™ UK Ltd., Milton Keynes 2010, ss. 155, Studia Gdańskie 2012, t. 30, s. 291-294 (recenzja);

 7. ks. Józef Młyński, ks. Władysław Szewczyk, Migracje zarobkowe Polaków. Badanie i refleksje, Biblos, Tarnów 2010, ss. 124, Studia Gdańskie 2012, t. 30, s. 295-299 (recenzja);

 8. Arkadiusz Modrzejewski, Metodologiczne i filozoficzne podstawy politologii. Zarys wykładu, Oficyna Oko, Gdańsk - Elbląg 2011, ss. 120, Studia Gdańskie 2012, t. 30, s. 301-305 (recenzja);

 9. Ewa Winnicka, Londyńczycy, Wydawnictwo Czarne, Wołowiec 2011, ss. 205, Studia Gdańskie 2012, t. 30, s. 307-312 (recenzja);

 10. Redakcja Studiów Gdańskich 2012, t. 31;

 11. René Girard, Battling to the End. Conversations with Benoit Chantre, Michigan State University, East Lasing 2010, ss. 237, Studia Gdańskie 2012, t. 31, s. 415-418 (recenzja);

 12. Polish Migration to the UK in the ‘New’ European Union, red. Kathy Burrell, Ashgate, Farnham - Burlington 2009, ss. 241, Studia Gdańskie 2012, t. 31, s. 419-425 (recenzja);

 13. Anne White, Polish Families and Migration since UE Accession, The Policy Press, Bristol 2011, ss. 266, Studia Gdańskie 2012, t. 31, s. 427-433 (recenzja);

2013
 1. Sakramenty Kościoła. Chrzest, Szept Wiary 2013, nr 1, s. 9;

 2. Sakramenty Kościoła. Bierzmowanie, Szept Wiary 2013, nr 2, s. 9;

 3. Sakramenty Kościoła. Eucharystia, Szept Wiary 2013, nr 3, s. 12-13;

 4. Sakramenty Kościoła. Pokuta i pojednanie, Szept Wiary 2013, nr 4, s. 12;

 5. Redakcja Studiów Gdańskich 2013, t. 32, s. 221-254;

 6. Joseph Ratzinger jako wdzidczny kozioł ofiarny w świetle publikacji tygodnika Der Spiegel, Studia Gdańskie 2013, t. 32, s. 221-254;

 7. Katarzyna Fuksa, Religijna kultura muzyczna parafii NMP Matki Kościoła w Londynie 1950-2000, Ośrodek Badań nad Polonią i Duszpasterstwem Polonijnym, Lublin 2013, ss. 290, Studia Gdańskie 2013, t. 32, s. 277-282 (recenzja);

 8. Sławomir Zatwardnicki, Ateizm urojony, Wydawnictwo M, Kraków 2013, ss. 228, Studia Gdańskie 2013, t. 32, s. 283-286 (recenzja);

 9. Tomas Sedlacek, Ekonomia dobra i zła. W poszukiwaniu istoty ekonomii od Gilgamesza do Wall Street, wydawnictwo Studio EMKA, Warszawa 2012, ss. 357, Cywilizacja i polityka 2013, nr 11, s. 485-488 (recenzja);

 10. Agnieszka Włoczewska, Mały leksykon pojęć i terminów frankofońskich, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 2012, ss. 224, Cywilizacja i polityka 2013, nr 11, s. 496-499 (recenzja);

 11. Tomas Sedlacek, Ekonomia dobra i zła. W poszukiwaniu istoty ekonomii od Gilgamesza do Wall Street, Wydawnictwo Studio EMKA, Warszawa 2012, ss. 357, Teologia i Człowiek 2013, nr 1, s. 195-199 (recenzja);

 12. Polacy w Wielkiej Brytanii: odbicie w twórczości powieściowej, w: In persona Christi. W służbie pasterskiej obecności Chrystusa. Księga jubileuszowa dedykowana Księdzu Profesorowi Antoniemu Misiaszkowi w 75. rocznicę urodzin, red. E. Wiszowaty, Olsztyn 2013, s. 415-429;

 13. Polskie duszpasterstwo rzymskokatolickie a życie polityczne Polonii Brytyjskiej, w: Wojna i emigracja. Studia i szkice, t. 2, Emigracja i losy Polaków na obczyźnie, red. T. Sikorski, P. Słowiński, H. Walczak, Gorzów Wielkopolski 2013, s. 327-338;

 14. Wojciech Kluj OMI, Kształtowanie się podstawowych tekstów wiary w języku malgaskim, Wydawnictwo Missio-Polonia, Warszawa 2013, ss. 377, Studia Gdańskie 2013, t. 33, s. 255-261 (recenzja);

 15. Ks. Krzysztof Tyliszczak, Rola młodzieżowych Kursów Loreto w duszpasterstwie polonijnym w Europie Zachodniej, Bernardinum, Pelplin 2012, ss. 483, Studia Gdańskie 2013, t. 33, s. 263-268 (recenzja);

 16. Mimetyczny obcy w biblijnych relacjach o zaparciu się św. Piotra, Rocznik Antropologii Kultury 2013, nr 2, s. 135-152;

 17. J. G. Williams, Girardians. The Colloquium on Violence and Religion, 1990-2010, Wien - Zürich - Berlin - Münster 2012, ss. 324, Rocznik Antropologii Kultury 2013, nr 2, s. 325-328 (recenzja);

2014
 1. Sakramenty Kościoła. Namaszczenie chorych, Szept Wiary 2014, nr 1, s. 14;

 2. Sakramenty Kościoła. Sakrament święceń, Szept Wiary 2014, nr 2, s. 12;

 3. Sakramenty Kościoła. Małżeństwo, Szept Wiary 2014, nr 3, s. 14;

 4. Albertyni i albertynki, Barka 2014, nr 46, s. 8;

 5. Dekalog: Jam jest Pan, Bóg twój..., Szept Wiary 2014, nr 4, s. 10;

 6. Społeczność polska w Wielkiej Brytanii w świetle współczesnej twórczości powieściowej. Analiza mimetyczna, Polityka i Społeczeństwo 2014, nr 1, s. 83-96;

 7. Polskie szkolnictwo w Wielkiej Brytanii: tradycja i nowoczesność - Raport. Redaktor-koordynator Dorota Praszałowicz, Polityka i Społeczeństwo 2014, nr 1, s. 111-116 (recenzja);

 8. Augustianie, Barka 2014, nr 47, s. 9-10;

 9. Barnabici, Barka 2014, nr 48, s. 9-10;

 10. Zaparcie się św. Piotra. Analiza mimetyczna, Cywilizacja i Polityka 2014, s. 61-79;

 11. Dekalog: Nie będziesz miał bogów cudzych przede mną, Szept Wiary 2014, nr 5, s. 9;

 12. René Girard, Anorexia and Mimetic Desire, Michigan University Press, East Lansing 2013, s. XXXVI i 75, Studia Gdańskie 2014, t. 34, s. 287-292 (recenzja);

 13. Betül Durmaz, Döner, Machos und Migranten. Mein zartbitteres Leben, Verlag Herder GmbH, Freiburg im Breisgau 2012, s. 219, Studia Gdańskie 2014, t. 35, s. 233-237 (recenzja);

 14. Problem pokoju w Afryce w adhortacjach apostolskich Ecclesia in Africa i Africae munus, w: Konteksty bezpieczeństwa w Afryce. Problemy globalne, sektorowe, regionalne, lokalne, red. A. Żukowski, Olsztyn 2014 (Forum Politologiczne 2014, t. 16), s. 329-346;

 15. Chrześcijańskie męczeństwo jako proces komunikacji, w: Język doświadczenia religijnego, red. G. Cyran, E. Skorupska-Raczyńska, Gorzów Wielkopolski 2014 (t. 7) s. 9-26;

 16. Aneta Słowik, Trzy fale powojennej emigracji. O doświadczeniach biograficznych polskich emigrantów z Newcastle upon Tyne, Oficyna wydawnicza Impuls, Kraków 2013, ss. 184, Universitas Gedanensis 2014, t. 48, s. 233-239;

2015
 1. Bazylianie, Barka 2015, nr 49, s. 9;

 2. Dekalog: Nie będziesz czynił żadnej rzeźby ani żadnego obrazu..., Szept Wiary 2015, nr 1, s. 6;

 3. Polacy w Wielkiej Brytanii: interpretacja mimetyczna, Tuchów 2015, ss. 600;

 4. Benedyktyni, Barka 2015, nr 53, s. 8-9;

 5. Bernardyni, Barka 2015, nr 56, s. 9;

 6. Bonifratrzy, Barka 2015, nr 57, s. 8-9;

 7. Dekalog: Nie będziesz wzywał imienia Pana, Boga twego, do czczych rzeczy…, Szept Wiary 2015, nr 3, s. 10;

 8. Dekalog: Pamiętaj, abyś dzień święty święcił…, Szept Wiary 2015, nr 4, s. 7;

 9. Joanna Krotofil, Religia w procesie kształtowania tożsamości wśród polskich migrantów w Wielkiej Brytanii, Zakład Wydawniczy Nomos, Kraków 2013, ss. 302, Cywilizacja i Polityka 2015, nr 13, s. 335-338 (recenzja);

 10. Marcin Kaznowski, Uwikłani w szczęśliwą winę. Grzech pierworodny w świetle teorii mimetyczno-ofiarniczej René Girarda, Poligrafia Salezjańska, Kraków 2015, ss. 278, Studia Gdańskie 2015, t. 36, s. 273-279 (recenzja);

 11. Peter Oliver Loew, Wir Unsichtbaren. Geschichte der Polen in Deutschland, C.H. Beck, München 2014, s. 336, Studia Gdańskie 2015, t. 37, s. 277-282 (recenzja);

 12. Teoria mimetyczna jako metoda w badaniach polonijnych na przykładzie Wielkiej Brytanii, w: W kręgu badań nad Polonią i duszpasterstwem polonijnym. Istota i metodologia, red. S. Zych, B. Walicki, Lublin - Sokołów Małopolski 2015, s. 39-60;

2016
 1. Bracia Gabrieliści, Barka 2016, nr 60, s. 9;

 2. Bracia Pocieszyciele, Barka 2016, nr 62, s. 8;

 3. Bracia Serca Jezusowego, Barka 2016, nr 64, s. 13;

 4. Dekalog: Nie będziesz zabijał…, Szept Wiary 2016, nr 1, s. 12;

 5. Kameduli, Barka 2016, nr 65, s. 10-11;

 6. Bracia Szkolni, Barka 2016, nr 66, s. 8;

 7. Chrystusowcy, Barka 2016, nr 67, s. 8-9;

 8. Cystersi, Barka 2016, nr 68, s. 11-12;

 9. Wokół Girarda (Cezary Zalewski, Źródło. René Girard i literatura), Ruch Literacki 2016, nr 3, s. 389-392;

 10. Doloryści, Barka 2016, nr 69, s. 8;

 11. Dominikanie, Barka , 2016, nr 70, s. 9-10;

 12. Migranci i uchodźcy w polityce Alternatywy dla Niemiec, w: Ruchy migracyjne: współczesna przestrzeń tolerancji i patologii, red. Joanna Leska-Ślęzak, Jarosław Ślęzak, Olsztyn 2016, s. 186-195;

 13. Duchacze, Barka 2016, nr 71, s. 10-11;

 14. M. Miduch, Biografia Boga Ojca, Wydawnictwo WAM, Kraków 2016, ss. 254, Studia Ełckie 2016, nr 3, s. 307-312 (recenzja);

 15. M. Miduch, Biografia Ducha Świętego, Wydawnictwo WAM, Kraków 2015, ss. 299, Studia Ełckie, 2016, nr 4, s. 431-437 (recenzja);

 16. Ahmad Mansour, Generation Allah. Warum wir im Kampf gegen religiösen Extremismus umdenken müssen, S. Fischer Verlag GmbH, Frankfurt am Main 2015, ss. 271, Cywilizacja i Polityka“ 2016, nr 14, s. 427-431 (recenzja);

 17. Anna Sobecka, Kalejdoskop. Spotkania z mniejszościami narodowymi, Wydawnictwo Oskar, Gdańsk 2014, ss. 304, Cywilizacja i Polityka 2016, nr 14, s. 451-455 (recenzja);

 18. Religia a polityka w świetle teorii mimetycznej, Poznańskie Studia Slawistyczne 2016, nr 10, s. 327-339;

 19. We wszystkim Chrystus. O narodzie, Kościele, mediach i rodzinie. Z biskupem Stanisławem Stefankiem TChr rozmawia Marzena Nykiel, Wydawnictwo SPES, Kraków 2015, s. 318, Studia Gdańskie 2016, t. 38, s. 325-331 (recenzja);

 20. John L. Allen Jr., Globalna wojna z chrześcijanami. Wstrząsający obraz współczesnych prześladowań, Wydawnictwo WAM, Kraków 2015, s. 357, Studia Gdańskie 2016, t. 38, s. 325-331 (recenzja);

 21. Ahmad Mansour, Generation Allah. Warum wir im Kampf gegen religiösen Extremismus umdenken müssen, S. Fischer Verlag GmbH, Frankfurt am Main 2015, s. 271, Studia Gdańskie“ 2016, t. 38, s. 317-323 (recenzja);

 22. Andrzej Kubka, Modele demokracji w Skandynawii, Wydawnictwo LIBRON, Kraków 2016, s. 162, Studia Gdańskie 2016, t. 39, s. 269-275 (recenzja);

 23. Krzysztof Ogiolda (red.), Rozmowy na 10-lecie Ustawy o mniejszościach narodowych i etnicznych. Gespräche über das zehnjährige Bestehen des Gesetzes über nationale und estnische Minderheiten, Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej, Gliwice – Opole 2015, s. 255, Studia Gdańskie 2016, t. 39, s. 277-285 (recenzja);

2017
 1. Elżbieta Muciek (red.), Historyczne i polityczne związki Polski i Austrii, Wydawnictwo Episteme, Lublin 2016, s. 222, Studia Gdańskie 2017, t. 40, s. 255-261 (recenzja);

 2. Franciszkanie, Barka 2017, nr 76, s. 10-11;

 3. Jezuici, Barka 2017, nr 77, s. 10-11;

 4. Józefici, Barka 2017, nr 79, s. 10-11;

 5. Kamilianie, Barka 2017, nr 80, s. 10-11;

 6. Kanonicy Regularni Laterańscy, Barka 2017, nr 81, s. 10-11;

 7. Kwestia imigrantów i uchodźców w polityce Austriackiej Partii Wolnościowej, w: Zmiany w systemach politycznych w Europie i na świecie, red. nauk. K. Kamińska-Korolczuk, M. Mielewczyk, R. Ożarowski, Gdańsk 2017, s. 183-203;

 8. Kwestia migracji w polityce współczesnej Austrii, Cywilizacja i Polityka 2017, nr 15, s. 347-361;

 9. Kwestia przemocy i terroryzmu w nauczaniu papieża Franciszka, Studia Ełckie 2017, nr 4, s. 471-485;

 10. Migranci i uchodźcy w nauczaniu społecznym Kościoła katolickiego, w: Afryka i świat a problem migrantów i uchodźców. Kwestie ogólne - historia i teraźniejszość, red. A. Żukowski, Olsztyn 2017, s. 181-214;

 11. Religia a troska o ochronę środowiska naturalnego, Studia Gdańskie 2017, t. 41, s. 247-261;

 12. Wolność od przemocy jako chrześcijański paradygmat, w: Teologia osoby w perspektywie świętości, red. J. Radkiewicz, Szczecin 2017, s. 83-98;

2018
 1. Constantin Schreiber, Inside Islam. Was in Deutschlands Moscheen gepredigt wird, współpr. Hamza Jarjanazi, Berlin 2018, ss. 253, Historia i Polityka 2018, 25 (32), s. 131-135 (recenzja);

 2. Ekologiczne ruchy religijne, w: Encyklopedia globalnego zarządzania ekologicznego i energetycznego, red. M. Rewizorski, K. Bieniek, Poznań 2018, s. 29-36;

 3. Kapucyni, Barka 2018, nr 84, s. 8-9;

 4. Bunt mas jako znak czasu? Analiza przypadku brexitu, w: Bunt mas czy kryzys elit?, red. A. Dylus, S. Sowiński, Wrocław 2018, s. 73-96;

 5. Wywiad z ks. Adamem Romejko, Echo Parafii 2018, nr 46, s. 4-5;

 6. Lucyna Chmielewska, Pierwotne formy kontraktualizmu. Polityczny wymiar przymierza biblijnego w myśli i praktyce protestanckiej XVI i XVII wieku, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2017, ss. 435, Cywilizacja i Polityka 2018, nr 16, s. 233-241 (recenzja);

 7. Susanne Wiesinger z Janem Thiesem, Kulturkampf im Klassenzimmer. Wie der Islam die Schulen verändert. Bericht einen Lehrerin, Edition QVV, Wien 2018, ss. 214, Cywilizacja i Polityka 2018, nr 16, s. 242-249 (recenzja);

 8. Obraz Boga w filmie Miloša Formana, Studia Gdańskie 2018, t. 42, s. 261-279;

 9. Paul Ronzheimer, Sebastian Kurz. Die Biografie, Herder, Freiburg im Breisgau 2018, ss. 191, Studia Gdańskie 2018, t. 42, s. 313-319 (recenzja);

 10. Thomas Marschler - Klaus von Stosch (red.), Verlorene Strahlkraft. Welches Glaubenszeugnis heute gefragt ist, Herder, Freiburg im Breisgau 2018, s. 156, Studia Gdańskie 2018, t. 43, s. 307-314 (recenzja);

 11. Theologie im Spannungsfeld von Politik- und Literaturwissenschaft. Sprawozdanie z 12. International Colloquium of Dramatic Theology, Studia Gdańskie 2018, t. 43, s. 323-327 (sprawozdanie);

2019
 1. Cynthia L. Haven, Evolution of Desire. A Life of René Girard, East Lansing 2018, pp. 317, Historia i Polityka 28(35)/2019, s. 145-150 (recenzja);

 2. René Girarda teoria mimetyczna. Między religią a polityką, Chrześcijaństwo - Świat - Polityka 2019, nr 23, s. 134-148;

 3. Obraz medialny Polaków mieszkających w Wiedniu w przekazie Austriackiej Rozgłośni Radiowo-Telewizyjnej (ORF), Studia Gdańskie 2019, t. 44, s. 225-244;

 4. Cynthia L. Haven, Evolution of Desire. A Life of René Girard, Michigan State University Press, East Lansing 2018, s. 317, Studia Gdańskie 2019, t. 44, s. 251-257 (recenzja);

 5. Sineb El Masrar, Muslim Men. Wer sie sind, was sie wollen, Herder, Freiburg - Basel - Wien 2018, s. 255, Studia Gdańskie 2019, t. 44, s. 259-264 (recenzja);

 6. W trosce o austriacką szkołę. Dyskusja nad książką Kulturkampf im Klassenzimmer. Wie der Islam die Schulen verändert. Bericht einer Lehrerin, Studia Gdańskie 2019, t. 45, s. 225-243;

 7. Justyna Miecznikowska, Europeizacja partii i systemu partyjnego Austrii, Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, Warszawa 2018, s. 493, Studia Gdańskie 2019, t. 45, s. 285-290 (recenzja);

 8. Dramatische Figuren des Glaubens. Christlich glauben in den Herausforderungen von heute. Sprawozdanie z 13. International Colloquium of Dramatic Theology, Studia Gdańskie 2019, t. 45, s. 295-298 (sprawozdanie);

 9. Zaparcie się Piotra. Perspektywa Girardowska, Galilea 2019, nr 8, s. 27-29;

 10. Nina Horaczek, Barbara Tóth, Sebastian Kurz. Österreichs neues Wunderkind?, Residenz Verlag, Salzburg - Wien 2017, ss. 128, Athenaeum 2019, nr 61, s. 236-242 (recenzja);

 11. Papież Franciszek a sprawa afrykańska, w: Religia, polityka i ekonomia w Afryce, red. A. Żukowski, Olsztyn 2019 (Forum Politologiczne t. 28), s. 55-82;

2020
 1. Kazanie pasyjne, I Niedziela Wielkiego Postu 2020 r., http://bobola.gdynia.pl/wiesci-z-parafii/kazanie-pasyjne-i-niedziela-wielkiego-postu-2020-r;

 2. Kazanie pasyjne, II Niedziela Wielkiego Postu 2020 r., http://bobola.gdynia.pl/wiesci-z-parafii/kazanie-pasyjne-ii-niedziela-wielkiego-postu-2020-r;

 3. Kazanie pasyjne, III Niedziela Wielkiego Postu 2020 r., http://bobola.gdynia.pl/wiesci-z-parafii/kazanie-pasyjne-iii-niedziela-wielkiego-postu-2020-r;

 4. Kazanie pasyjne, IV Niedziela Wielkiego Postu 2020 r., http://bobola.gdynia.pl/wiesci-z-parafii/kazanie-pasyjne-iv-niedziela-wielkiego-postu-2020-r;

 5. Kazanie pasyjne, V Niedziela Wielkiego Postu 2020 r., http://bobola.gdynia.pl/wiesci-z-parafii/kazanie-pasyjne-v-niedziela-wielkiego-postu-2020-r;

 6. Kazanie pasyjne, V Niedziela Palmowa 2020 r., http://bobola.gdynia.pl/wiesci-z-parafii/kazanie-pasyjne-niedziela-palmowa-2020-r;

 7. René Girard jako chrześcijański apologeta, w: Nowa apologia. Czego, wobec kogo i jak bronimy?, red. P. Artemiuk, Płock 2020, s. 163-185;

 8. Obraz społeczności polskiej w Wiedniu w twórczości Adama Zielińskiego, Studia Gdańskie 2020, t. 46, s. 287-304;

 9. Kirstin Breitenfellner, Wie können wir über Opfer reden?, Wien: Passagen Verlag, 2018, s. 134, Studia Gdańskie 2020, t. 47, 287-290 (receznja).