• Ks. Adam Romejko
  • Ks. Adam Romejko

Od dwudziestu pięciu lat pracuję duszpastersko w Archidiecezji Gdańskiej. Jednocześnie zajmuję się pracą naukową, której zewnętrznym wyrazem jest obecność w Instytucie Politologii Uniwersytetu Gdańskiego oraz innych uczelniach Trójmiasta. Moje zainteresowania badawcze skupiają się na kwestiach związanych ze zjawiskiem migracji, problematyce polonijnej, w tym duszpasterstwie wśród Polaków zamieszkujących poza granicami kraju, a także na mniejszościach narodowych i etnicznych. Innym tematem, którym zajmuję się w pracy naukowej, jest teoria mimetyczna, wypracowana przez francuskiego antropologa i literaturoznawcę René Girarda, oraz związana z nią teologia dramatyczna i jej twórca Raymund Schwager.

Zapraszam do zapoznania się z informacjami zamieszczonymi na niniejszej stronie internetowej,

ks. Adam Romejko